Cena: 299 € bez DPH

Akciová cena: 249 € bez DPH 

Pracujete s osobnými údajmi? Potom sa vás GDPR týka.

Do 25. mája 2018 musí každá firma a organizácia, ktorá spracúva osobné údaje, prijať potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a vypracovať novú dokumentáciu k ochrane osobných údajov. Kto nebude mať  GDPR včas zavedené, môže dostať pokutu až do 20 mil. €.

Ešte nie ste na GDPR pripravení? S našou príručkou a kompletnými vzormi  to zvládnete aj sami.

Táto unikátna publikácia vás krok po kroku prevedie celým procesom zavedenia GDPR do praxe. Na desiatkach príkladov sa dozviete, aké povinnosti vám vznikajú a ako sa na ne pripraviť. Za použitia vzorov vykonáte audit spracúvania osobných údajov vo vašej firme či organizácii, aplikujete nové pravidlá ochrany osobných údajov a vypracujete potrebnú dokumentáciu. Vzory sa dajú tak ľahko prispôsobiť, že väčšina našich zákazníkov to zvládla za 5 dní.

Praktická príručka a vzory sú spracované advokátom, špecialistom na ochranu osobných údajov, a preto sa na ne môžete spoľahnúť. Z praxe vieme, že malé a stredné firmy či organizácie si často krát nemôžu dovoliť investovať do procesu zavedenia GDPR vysoké finančné čiastky. Preto  sme pre vás pripravili knihu  GDPR v praxi, s ktorou ušetríte čas aj peniaze.

Aké vzory nájdete na CD?

Dokumenty pre vykonanie auditu

 • Postup zavedenia GDPR do praxe krok po kroku
 • Zoznam krokov pre zvládnutie GDPR za 5 dní
 • Poverenie na vykonanie auditu
 • Checklist  - na čo pri audite nezabudnúť
 • Audit ochrany osobných údajov

Ako zaviesť GDPR do praxe

 • Analýza súladu s GDPR
 • Smernica k ochrane osobných údajov 

Dokumenty pre zamestnancov

 • Aktualizácia pracovnej zmluvy
 • Dohoda o mlčanlivosti
 • Poverenie na spracúvanie osobných údajov pre zamestnanca
 • Pokyny na spracúvanie osobných údajov pre zamestnanca
 • Poučenie zamestnanca
 • Smernica pre zamestnancov

Dokumenty pre externých spolupracovníkov

 • Checklist pre výber sprostredkovateľa
 • Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
 • Pokyny pre sprostredkovateľa
 • Súhlas s poverením ďalšieho sprostredkovateľa
 • Oznámenie o poverení ďalšieho sprostredkovateľa

Zodpovedná osoba

 • Analýza týkajúca sa určenia zodpovednej osoby
 • Určenie zodpovednej osoby
 • Oznámenie o určení zodpovednej osoby Úradu na ochranu osobných údajov

 

Práva dotknutých osôb

 • Zásady ochrany osobných údajov (Informácie pre dotknutú osobu o podmienkach spracúvania jej údajov)
 • Poučenie o právach dotknutých osôb
 • Žiadosť dotknutej osoby na prístup k údajom/opravu/vymazanie/obmedzenie/prenos
 • Namietanie spracúvania osobných údajov
 • Odmietnutie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania
 • Oznámenie o vybavení žiadosti
 • Evidencia žiadostí dotknutých osôb

Spracovateľské operácie

 • Posúdenie právnych základov
 • Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 • Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
 • Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa
 • Kritéria pre posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby na marketingovú komunikáciu
 • Súhlas dotknutej osoby na spotrebiteľskú súťaž
 • Checklist súhlasu
 • Formulár na odvolanie súhlasu

Bezpečnosť údajov

 • Popis bezpečnostných opatrení
 • Záznam o bezpečnostnom incidente
 • Evidencia bezpečnostných incidentov
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe  

 

Scroll to top