Ochrana osobných údajov

 

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník webu www.gdprvpraxi.sk,

aby ste si mohli zadarmo stiahnuť náš eBook, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša advokátska kancelária Lanikova Group, s.r.o., zap. V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B, IČO: 36858439, so sídlom Grösslingova 8, 811 09 Bratislava, te.č.: 0948/264 244, email: info@lanikovagroup.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli zadarmo zaslať eBook, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email. Pokiaľ s tým súhlasíte, tieto osobné údaje spracúvame aj na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk týkajúcich sa GDPR na váš email.

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám zaslali eBook a s vašim súhlasom aj na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk týkajúcich sa GDPR na váš email.

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať začiarknutím checkboxu „Súhlasím so zasielaním užitočných informácií, tipov a ponúk o GDPR na môj mail“ pri vypĺňaní formuláru na stiahnutie eBooku.

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na „Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu alebo zaslaním  oznámenia na email info@gdprvpraxi.sk alebo cez kontaktný formulár.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zadarmo poslať eBook uchovávame iba do kým vám tento eBook nepošleme.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zasielať užitočné informácie, tipy a ponuky o GDPR na mail, uchovávame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas.

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom online aplikácie Mailchimp, ktorá ich má uložené na serveri umiestnenom v USA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Navyše prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@gdprvpraxi.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom online aplikácie Mailchimp a v našej databáze uloženej na PC poverenej osoby.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Dáta uložené na PC sú šifrované a prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytoval primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.4.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o., ktorá je ako jediná oprávnená vykonávať autorské práva k nim. Ich obsah je chránený autorským zákonom. Je zakázané tieto zásady ochrany osobných údajov kopírovať, šíriť alebo iným spôsobom používať spôsobom, ktorý porušuje autorské práva autora.

 

Scroll to top